Edukacja

studia i dyplomy

Studia na kierunku lokalizacja i wielojęzyczna technologia informacyjna (Multilingual Computing and Localisation), tytuł MSc
Uniwersytet w Limerick, Irlandia, wrzesień 2014 – wrzesień 2015

Studia na kierunku tłumaczenia pisemne, tytuł MA
Uniwersytet Wiedeński, Austria, październik 2008 – styczeń 2011

Licencjat z lingwistyki stosowanej, specjalizacja tłumaczenia
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, październik 2005 – czerwiec 2008

Certyfikat CPE poświadczający znajomość angielskiego na poziomie C2, czerwiec 2008